Kronik Migren
Normal nörolojik muayene ve başağrısını açıklayabilecek başka makul bir neden olmadan, 4-72 saat süreli, tekrarlayan başağrısı atakları ve
Aşağıdaki özelliklerin
en az ikisi
Ek olarak aşağıdakilerin
en az biri
Tek taraflı ağrı Bulantı / Kusma
Zonklayıcı Işığa/sese hassasiyet
Hareketle artan
Orta şiddette veya şiddetli
 • 1. T.C. Sağlık Bakanlığı. Migren Klinik Protokolü 2020.
 • 2. Cephalalgia. 2013;33:626-808
Kronik migren ne kadar yaygın?
2013 yılında yapılan bir çalışmaya göre ülkemizde migren görülme sıklığı %16,7’dir.1
 • Kadınlarda %21.6 olan oran erkeklerde %12.4’tür. En yüksek görülme sıklığı oranı
  20 - 40 yaş arası kadınlardadır.1
 • Hatta 30 - 34 yaş arası kadınlarda bu oran %26.6’ya dek yükselmektedir.1
 • Yani 4 kadından birinde migren başağrısı vardır.1
 • Kronik migrenli hastalar, tüm migren hastalarının %10’dan fazlasını oluşturmaktadır ve hastalık ilişkili engelliliğin en belirgin olduğu grubu içermektedir.2
Kronik migrenle yaşam
1
Kronik migren; farklı başağrısı tipleri ile karşılaştırıldığında,
hastalıkla bağlantılı engelliliğin en belirgin olduğu grubu içermektedir.1
2
Kronik migrende tanı sıklıkla atlanmakta ve çoğu hasta uygun tedavi alamamaktadır.1
3
Kronik migren; sağlık hizmetlerinin sık kullanımı, aşırı ilaç kullanımı, iş ve okul hayatında belirgin aksamalar gibi sosyal ve ekonomik yük ile doğrudan bağlantılıdır.1
4
Kronik migren hastalarında, depresyon, anksiyete bozuklukları ve kronik ağrı semptomları daha sık görülür.1
5
Kronik migrende uygun tedavi ile hastanın yaşam kalitesinde artış ve migrenle bağlantılı toplumsal ekonomik yükün azaltılması sağlanabilir.1
6
Kronik migrenin doğru ve zamanında tanı alması ve hastalık yönetiminin alanında uzman hekimlerce yapılması, kronik migrende ağrı ile mücadelenin seyri için önemlidir2, 3
 • 1. Turk J Neurol 2018;24:117-125
 • 2. T.C. Sağlık Bakanlığı. Migren Klinik Protokolü 2020.
 • 3. Agostoni et al. The Journal of Headache and Pain (2019) 20:92)
Kronik migrenim olabilir mi?
AŞAĞIDAKİ SORULARI YANITLAYINIZ.
 • 1. Cleveland Clinic. Chronic Migraine.
 • https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9638-chronic-migraine Erişim tarihi: Haziran 2021
Kronik migreniniz varsa...
Eğer kronik migreniniz olduğundan şüpheleniyorsanız veya başağrınıza kronik migren teşhisi koyulduysa yalnız değilsiniz!
Doğru tanı için bir nöroloğa ya da başağrısı uzmanına danışın.
Kronik migren tanısına yardımcı olmak için ağrılarınızı doğru ve detaylı bir şekilde anlatmak çok önemlidir. Migren ataklarınızın ayrıntılarını kaydederek doktorunuzla paylaşmak üzere Migren Günlüğünü indirin.
Tetikleyiciler
BESLENME
UYKU
HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER
ÇEVRESEL
FİZYOLOJİK
DİĞER YAŞAM TARZI
 • 1. Steiner TJ ve ark. Avrupa Baş Ağrısı Federasyonu’nun (EHF) iş birliğinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). J Headache Pain 2007;8:S1–S47.
 • 2. BASH Kılavuzu 2010. http://www.bash.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/10102-BASH-Guidelines-update-2_v5-1-indd.pdf. Erişim: Nisan 2016.
Bunları biliyor musunuz?
Migren engellilik oluşturan en yaygın beyin hastalığıdır1
1. Ther Adv Chronic Dis. 2015 May; 6(3): 115–123
Türkiye’de her yıl kadınların %14 - 35’i, erkeklerin ise %6 - 15’i migrenden etkilenmektedir. 30 - 34 yaş arasındaki her 4 kadından 1’inde migren görülmektedir.1
1. TC Sağlık Bakanlığı Migren Klinik Protokolü (2020)
Türkiye’de her yıl 290 bin hastanın epizodik migreni kronik migrene dönüşmektedir.1,2
1. Xu, J. et al, (2019). Cephalalgia, 40(5), 503–516.
2. Sağlık Bakanlığı Migren Protokolü 2020
Başağrısı uzman hekimine gitmeyen kronik migren hastalarının doğru tanı alma oranı %15.8’dir.1
1. The Nurse Practitioner, 41(6), 18–32.
Migren hastalarına en sık koyulan yanlış teşhisler; sinüzit, sekonder başağrıları, küme başağrı tipleri ve gerilim tipi başağrısıdır.1,2
1. Moriarty, M. Nurse Prac. 2016 Jun 19;41(6):18-3 doi: 10.1097/01.NPR.0000483078.55590.b3
2. Bigal, M. E. et.al. Neurology. 2008 Aug 19;71(8):559-66. doi:,10.1212/01.wnl.0000323925.29520.e7
Kronik migren hastalarının %52’si aldığı akut tedaviden memnun olmamaktadır1, %93’ü ise ilaç dışı tedavileri denemektedir.2
1. Bigal, M. E. (2008). Chronic migraine in the population: Burden, diagnosis, and satisfaction with treatment. Neurology, 71(8), 559–566. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000323925.29520.e7
2. Özge, A. et al, (2021), Türkiye Migren Raporu